Returkontroll
Er innsendt retur lik oppgitt ?
Opplagskontroll
Har du riktig leveranse til forhandlerne ?
Lønnsomhet
Vet du hva du tjener på hvert utsalgssted ?

Vår virksomhet

Vi er en miljøorientert bedrift som henter inn og registrerer returaviser for avisutgivere, fra utsalgsteder over hele landet. Returavisene blir kontrollert og dataene blir sendt til den aktuelle avisutgiver for fakturagrunnlag, opplagstyring og analyse.


NY WEB-ADRESSE!

Avisretur har nå web-adresse:
https://avisretur.di.no/#!/logg-inn
Husk å få dette oppdatert i din nettleser.

Klikk her for å gå til ny adresse: klikk her