Returkontroll
Er innsendt retur lik oppgitt ?
Opplagskontroll
Har du riktig leveranse til forhandlerne ?
Lønnsomhet
Vet du hva du tjener på hvert utsalgssted ?

Vår virksomhet

Vi er en miljøorientert bedrift som henter inn og registrerer returaviser for avisutgivere, fra utsalgsteder over hele landet. Returavisene blir kontrollert og dataene blir sendt til den aktuelle avisutgiver for fakturagrunnlag, opplagstyring og analyse.

Etter kontroll blir avisene sendt videre for resirkulering.

Vi leverer web-baserte retursystem både for avisutgivere og forhandlere.

Vil du vite mer, send oss en e-post:klikk her

Er du avisutgiver:klikk her
Er du forhandler.:klikk her