Om oss

Eiet av VG og Dagbladet
Mottar retur fra ca 8.000 forhandlere over hele landet
Mottar retur fra ca 50 avisutgivere over hele landet

Total mengde

  • ca 1 mill aviser pr uke
  • ca 300 tonn aviser pr uke